STORIES

Cerita-cerita mengenai kekayaan budaya lokal Indonesia
Marapu....  Titian Antara Manusia Dan Tuhannya.
Damai Itu Hanya Sekali Tarikan Nafas
Ritual Pembukti Salah
Perempuan Dalam Tradisi
Lampung Berdarah
Nasi Liwet Buah Tangan Ibu
Hingga Titik Nadir
Catatan Perjalanan
Jangan Lupakan Nelayan
Lika-Liku Seorang Broker
Mapalus Kebun
Badik Gecong
Cerita Enggang Dari Pulau Borneo