Peran Ulama Berkaitan Isu SARA

Leader's Talk bersama Ahmad Syafii Maarif

Bagaimana seharusnya peran ulama dalam mengatasi permasalahan bangsa Indonesia hari ini, mengingat banyaknya persoalan yang berkaitan dengan isu sara yang sebenarnya dilatarbelakangi oleh politik?

Ahmad Saeroji – Jakarta